Naštartujte Váš biznis v kiosku

Ak ste sa rozhodli prevádzkovať svoj biznis prostredníctvom kiosku, odporúčame vám vypracovať si podrobný prieskum s cieľom zabezpečiť výber čo najvýhodnejšej a najfrekventovanejšej lokality pre jeho umiestnenie. A tým zabezpečiť úspešný predaj vašich produktov či služieb.

1. Urobte si prieskum

Navštívte rozličné obchodné centrá a urobte si prehľad o počte návštevníkov a frekvencii ich pohybu. Výhodnejšie sú samozrejme centrá s dobrou a stabilnou dennou návštevnosťou namiesto menej známych nákupných centier s návštevnosťou vychádzajúcou len z určitého ročného obdobia, prípadne sezóny (Vianoce alebo Veľká noc).

2. Zostavte si podnikateľský plán

Zostavte si podnikateľský plán, zosumarizujte predpokladané vstupné náklady, zabezpečte si potrebné obchodné povolenia, podľa produktov a služieb, ktoré zamýšľate predávať či prevádzkovať. Vytvorte si taktiež predstavu o tom, aké požiadavky má váš kiosk spĺňať a dohodnite si stretnutie s manažmentom vybraného nákupného centra.

3. Predstavte manažmentu svoj plán

Prezentuje manažmentu svoj plán, povedzte čo chcete v obchodnom centre predávať, prípadne to, aké služby chcete poskytovať. Zistite si informácie ohľadom prenájmu, frekvencii pohybu návštevníkov a podobne. Oboznámte sa s problémami, s ktorými sa môžete stretnúť. Pozorne sa zamerajte najmä na podmienky prenájmu.

4. Dohodnite si konzultáciu

Po úspešnej dohode s obchodným centrom, pridelení vhodného priestoru a vymedzení konkrétneho miesta oslovte nás. Náš tím na základe vašich požiadaviek navrhne dizajn, ktorý odlíši vaše podnikanie od konkurencie a vytvorí nástroj účinnej marketingovej komunikácie s cieľovou skupinou návštevníkov centra.

TOPlist TOPlist